right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام
wellcom-service

به وب سایت سمعک پرشیاتون خوش آمدید

  • pic01
  • pic02
  • pic03
  • pic04
  • pic05
  • pic06
  • pic07

مقالات سمعک و بیماریهای گوش

نحوه بیرون آوردن سمعک

اگر سمعک شما از نوع نامرئی (CIC) است به آرامی دسته آن را گرفته بیرون بکشید.
برای بیرون آوردن سمعک های درون گوشی دیگر سمعک را بین انگشت شست و اشاره خود بگیرید . برای اینکه سمعک را راحت تر از گوش بیرون آورید دهان خود را باز و بسته کنید و یا اینکه درون گوش خود باد بیندازید تا سمعک راحت تر خارج شود.
* نکته) هرگز برای خارج کردن سمعک ولوم کنترل یا درب باطری را نگیرید.

lc01
lc02
lc03
lc04
lc05
lc06
lc07
lc08
lc09
lc10
lc11
lc12

منوی موبایل سایت