right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

کشیدن سیگار، چه بلایی سر گوش و شنوایی تان می آورد؟

کشیدن سیگار، چه بلایی سر گوش و شنوایی تان می آورد؟

 


استعمال سیگار علاوه بر افزایش خطر کم شنوایی و حتی پیرگوشی زودرس، سبب بروز عارضه سرگیجه و گاهی تشدید وزوز گوش هم در افراد می شود.

چیزی که مشخص است سیگار با ایجاد نقص در خونرسانی کافی به حلزون، در کنار فاکتورهایی همچون سن بالا و نویز غیرمجاز می تواند منجر به آسیب حلزون گردد. همچنین مواجهه با دود سیگار می تواند منجر به ضعف سیستم ایمنی گشته و احتمالا باعث افزایش ابتلا و تشدید اوتیت های گوش گردد.


باید بدانید که افراد سیگاری ۷۰درصد بیشتر دچار کم شنوایی میشوند!

 

  • نیکوتین موجود در سیگار باعث کاهش سطح اکسیژن خون و در نتیجه کاهش میزان اکسیژن رسیده به سلول های مویی میشود و ممکن است باعث آسیب دائمی به آنها شود.
  • مواد سمی و اتوتوکسیک موجود در سیگار باعث آسیب به انتقال دهنده های مغزی( نوروترنسمیتر ) می شود و توانایی درک و تحلیل فرد را کاهش میدهد.
  • بعضی از مواد شیمیایی موجود در سیگار که جزو دسته انتقال دهنده ها هستند، میتوانند باعث احساس وزوز گوش( تینیتوس ) شوند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:(ارتباط سیگار و کم شنوایی)


https://www.persia-tone.com/index.php/specialized-articles/ears-and-hearing/229-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C

آیا سیگار الکترونیکی هم در ایجاد کم شنوایی نقش دارد؟

https://www.persia-tone.com/index.php/specialized-articles/ears-and-hearing/230-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

 

منوی موبایل سایت