right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

آیا سیگار الکترونیکی هم، در ایجاد کم شنوایی نقش دارد؟

آیا سیگار الکترونیکی هم، در ایجاد کم شنوایی نقش دارد؟

افزون بر سیگار‌های سنتی، مصرف قلیان و سیگار‌های الکترونیکی (e-cigarettes) نیز می‌توانند سبب ایجاد کم شنوایی در افراد شوند.

  • مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها گزارش داده است که حدود ۲٫۴ میلیون جوان از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند که ۷۰ درصد این افراد جوانانی هستند که در مقطع دبیرستان قرار دارند.

در حالیکه سیگار الکترونیکی مونوکسید کربن و دیگر توکسین های شیمیایی موجود در سیگارهای معمولی را ندارد ولی میزان نیکوتین بالاتری دارد. هرچند که اثرات سمی ناشی از نیکوتین بر روی گوش هنوز به خوبی شناخته نشده است ولی نیکوتین باعث کاهش اکسیژن در جریان خون و کاهش خونرسانی می شود. در گوش اکسیژن برای سلول های مویی حلزون که مسئول تبدیل امواج صوتی به ایمپالس های الکتریکی قابل درک برای مغز هستند، بسیار ضروری می باشد. کاهش جریان خون و کاهش سطوح اکسیژن می تواند به این سلول های حساس آسیب وارد کند و باعث کم شنوایی شود.

  • در واقع خطر جدی تری در مورد سیگار برقی در مقایسه با سیگار معمولی وجود دارد که میتواند این نوع سیگار را مستعد خطر بیشتری برای شنوایی فرد کند. چراکه برعکس سیگار معمولی که غلظت نیکوتین ثابت دارد بسیاری از سیگارهای الکترونیکی حاوی یک مخزن قابل تعویض هستند که حاوی مایعی است که طعم دهنده های مختلف در آن ریخته می شود و میزان نیکوتین مورد استفاده در این مخزن نیز بر اساس سلیقه خود فرد قابل تغییر است. با توجه به ویژگی های اعتیاد آوری نیکوتین، قابلیت تغییر غلظت نیکوتین به دلخواه خود فرد به معنی قابلیت استفاده نابجا از این ماده به میزان بیشتر است و این به معنای افزایش احتمال خطر کم شنوایی است.

اثرات سیگارهای الکترونیکی هنوز به خوبی مشخص نیست اما آنچه که مشخص است اینست که نیکوتین چه در قالب سیگار و چه در قالب هر چیز دیگر، باعث افزایش ریسک خطر ابتلا به کم شنوایی در افراد می شود.

منوی موبایل سایت