right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

یافته‌ های شنوایی در بیماران با نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مثبت

یافته‌ های شنوایی در بیماران با نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) مثبت

سازمان بهداشت جهانی، ایدز را یکی از 10 تهدید کننده مهم سلامت در سال 2019 برای جهانیان به شمار آورده است. ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) می تواند سبب بروز علایم و بیماری هایی در حیطه گوش، حلق و بینی شود. با این وجود گزارشات اندکی در این زمینه از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. از سویی دیگر فراوانی بیماران HIV مثبت (با علامت یا بدون علامت) در کشور ما رو به فزونی است. آگاهی از عوارض این بیماری بر سیستم شنوایی می تواند سبب مداخله زودهنگام و بهبود کیفیت زندگی بیمار شود.

  • مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی بر 30 بیمار شناخته شدهHIV مثبت (با محدوده سنی 56- 24) در مرکز بهداشتی- درمانی انجام شد. از تمام بیماران شرح حال دقیق گرفته شد و پس از معاینه بالینی کامل سیستم شنوایی، آزمون‌های شنوایی شامل تمپانومتری، ادیومتری تن خالص، گسیل‌های صوتی‌گذرای گوش(TOAEs) و پاسخ شنوایی ساقه مغز(ABR) گرفته شد.

یافته ها نشان داد از 30 بیمار HIV مثبت بررسی شده (21 مرد و 9 زن)، 2 نفر وارد مرحله ایدز شده بودند. 8 بیمار از علایم گوشی شکایت داشتند که شامل سرگیجه (7 مورد)، وزوز گوش (4 مورد)، درد گوش و احساس پری گوش (هر کدام 3 مورد) بودند. کاهش شنوایی بر اساس ادیومتری در 8 گوش از 60 گوش ثبت شده (6 بیمار) وجود داشت که 4 مورد انتقالی و 4 مورد حسی- عصبی بود. 21 نفر (70%) ، TOAE غیر‌طبیعی داشتند. همچنین، در 9 بیمار (30%)، ABR غیر‌طبیعی دیده شد که شایع‌ترین آن افزایش بین قله‌ای موج I-III در (14 گوش) بود.

  • نتیجه‌ اینکه با توجه به فراوانی بالای اختلال TOAEs در این بیماران و افزایش فاصله بین قله‌ای امواج I-III در ABR به نظر می‌رسد که مکان آسیب گوش، سلول‌های مویی خارجی حلزون شنوایی و بخش دیستال مسیر شنوایی مرکزی باشد و انجام TOAEs نسبت به PTA آزمون حساس‌تری بوده و به همراه ABR بتواند در ردیابی زود ‌هنگام کاهش شنوایی این بیماران موثر باشد.

منوی موبایل سایت