right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

شکایات رایج افراد دارای سمعک

شکایات رایج افراد دارای سمعک

  • شنيدن در محيط هاي پر سر و صدا

افراد طبيعي نيز در محيط هاي پرسرو صدا براي شنيدن با اشكال روبرو هستند كه به طبع اين مشكل در افراد دچار افت شنوايي با شدت بيشتري ديده مي شود. راه حل هايي براي حل اين مسئله وجود دارد: مثال
1hearing-aid-lifestyle 1-437956- كم كردن سر وصداي اضافي (مثل خاموش كردن تلويزيون)
2- صحبت نكردن از فواصل دور مثلاً اتاق مجاور
3- تمرين صحبت با دوستان در محيط هاي نسبتاً شلوغ مثل رستوران
4- تلاش براي تمركز بيشتر و بهتر بر روي صداهايي كه به دنبال شنيدن آن هستيد.

  • تغییر در شنیدن صدای خود فرد

اولین مسئله در استفاده از سمعک، ایجاد تغییر در بلندی یا کیفیت صدای خود فرد است. این موضوع در آغاز عجیب و ناراحت کننده است. درست مثل اینکه صدای خود را از طریق ضبط صوت می شنوید. ولی به تدریج به این مسئله عادت می کنید. اگر بعد از یک ماه یا بیشتر این موضوع برایتان عادی نشد، باید با متخصص خود تماس بگیرید، در اینجا تنظیم مجدد سمعک كمك خواهد بود.

  • اثر انسداد یا گرفتگی صدا

سمعک جسمی است که فضای داخل مجرای گوش را اشغال می نماید. این احساس که چیزی در گوش قرار دارد و جلوی عبور صدا را می گیرد، اثر انسداد نامیده می شود که درست مانند حالتی است که انگشت خود را در مجرای گوش قرار دهید. در این حال در گوش احساس کیپی می کنید. چند روزی طول می کشد تا به این مسئله عادت کنید. برخی سمعک ها دارای قالبهایی با لوله های مخصوص اند (ونت) که اجازه تبادل هوا بین دو سوی سمعک را می دهند و مانع از ايجاد اثر انسداد مي شوند. گاه براي تخفيف اثر انسداد بايد سمعك مجدداً برنامه ريزي شود.

  • سوت زدن سمعك

وقتي صداي تقويت شده توسط سمعك، مجدداً توسط ميكروفن جمع آوري شده و دوباره تقويت گردد، سمعك سوت مي كشد كه آن را فيدبك اكوستيكي مي نامند.
قابل ذكر است كه سمعك در حين گذاشتن و يا برداشتن از گوش سوت مي كشد كه اين حالت طبيعي است و نشانه روشن بودن سمعك است.همچنين اگر شيئي را به ميكروفن سمعك خيلي نزديك كنيد- مانند قرار دادن سر روي بالش - سمعك سوت مي زند، كه اين حالت نيز طبيعي است.
پس سوت زدن سمعك 2 حالت دارد:
1- موارد طبيعي: مثل موارد ذكر شده
2- موارد غيرطبيعي: وقتي سمعك در گوش قرار دارد و در حين استفاده روزمره سوت بزند. كه در اين حالت بهتر است با متخصص خود تماس گرفته و اين ايراد را برطرف كنيد.
صدای باد
وقتی با سمعک به محـیط بیـرون بروید ، صـدای باد را مـی شنوید. اینحالت طبیـعی است چـون باد به میکـروفـون آن برخورد مـی کند. سمعک های جدید  امروزی طوری طراحی شـده اند که این صـدا را حتی المقدور تقلیل دهند.

منوی موبایل سایت