right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

ادیومتری گفتاری

ادیومتری گفتاری

در روش Speech audiometry به جای تن خالص از صداهای گفتاری (کلمات) استفاده می‌شود. آزمون های تمایز گفتار، توانایی فرد را در شنیدن و فهم گفتار مورد ارزیابی قرار میدهند. این آزمون شامل دو قسمت است:

1) آستانه درک گفتار
SRT) Speech reception threshold): در این آزمون مجموعه ای از کلمات در شدت های مختلف ارائه شده و کم شدت ترین سطحی که فرد، 50 درصد از کلمات ارائه شده (کلمات دو سیلابی مشخص) را به درستی تکرار می کند به عنوان آستانه درک گفتار(SRT) شناخته می شود. PAT و SRT باید با هم مطابقت داشته باشند.
2) توانایی تفکیک و تشخیص گفتار
SDS) Speech discrimination score): با استفاده از یک لیست مشخص از کلمات تک سیلابی و با شدت حداکثر 30 دسی بل بالای آستانه درک گفتار(سطح راحتی شنوایی) توانایی فرد برای فهم لغات محاسبه می شود. افراد طبیعی، 100 - 93 درصد این کلمات را به درستی تکرار می‌کنند ولی بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ممکن است قادر به تکرار میزان بسیار کمتری از کلمات باشند.

منوی موبایل سایت